Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

nonecares
nonecares
Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę. 
— zurnalistapl
Reposted frompureevil pureevil
nonecares
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapureevil pureevil
nonecares
What a difference 5 years can make
nonecares
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viapocalujmnie pocalujmnie
9935 8120 500
Reposted frombrumous brumous viapocalujmnie pocalujmnie
nonecares
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viapocalujmnie pocalujmnie
nonecares
Jestem szczęśliwa.
nonecares
3656 8473
Reposted fromdelain delain viagraywall graywall
nonecares
6588 7bfa 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagraywall graywall
nonecares
4281 0afe 500
Reposted fromsoftboi softboi viagraywall graywall
nonecares

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
nonecares
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viagraywall graywall
nonecares
8119 da35 500
Reposted fromloveproof loveproof viagraywall graywall
nonecares
A gdybyś pewnego dnia obudził się tylko z tym na co sam zapracowałeś?
Nadal byłbyś bogaty?
— aggape 05/03/2019
Reposted fromaggape aggape viagraywall graywall
nonecares
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viagraywall graywall
nonecares
I'm too proud to call U, but I still thinking of U. Ohh I think I love U
— Was it really worth it?
Reposted byegzystencjayoungandstupid
nonecares
nonecares
Wracam do domu od tylu lat, wciąż po kryjomu przed wschodem dnia. Wiem, że czekałeś aż powiem tak. Wracam do domu, wiem że lepiej jest tak. Wszystko co mam noszę w sobie by kiedyś ci dać. Choć mówią, że nie mamy szans, wciąż jeszcze wierzę, że mamy czas.
— Justyna Steczkowska
nonecares
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl