Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

nonecares
6164 2e4a 500
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viazycieboli zycieboli
nonecares
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viazycieboli zycieboli
nonecares
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viazycieboli zycieboli
nonecares
5329 3a16
Reposted fromxalchemic xalchemic viazycieboli zycieboli
nonecares
Przecież ja go nie kocham! Jednak czasami pomyślę o nim częściej niż powinnam. Natomiast, żeby pamiętać na codzień, że nie czuję do niego tego co kiedyś-muszę poznać kogoś nowego, kogoś kto moim światem zawładnie.
— Nonecares’

November 16 2017

1878 19d1 500
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viadrunkwhipster drunkwhipster
nonecares
Znowu to samo.
Reposted bymala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach

November 14 2017

nonecares
4892 1495 500
Dostałam dzisiaj taką wiadomość
Reposted bypoolun poolun

November 05 2017

nonecares
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
nonecares
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
nonecares
1466 67d9 500
nonecares
5701 54a5

November 03 2017

nonecares
NIC A NIC
nonecares
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viapureevil pureevil
nonecares
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
2495 bea8
nonecares
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver – Delirium
Reposted fromnyaako nyaako viapureevil pureevil
nonecares
Wiesz ile jest takich spraw, które dzielić będą nam świat na pół?
nonecares
4195 59e1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl