Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

nonecares
Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
Reposted byinertealeanderdelainlaparisienneBloodEveniedoopisaniamycelinedualistycznieaanetaxx
nonecares
Perfekcjonizm narzucasz sobie sama. Nikt go od ciebie nie wymaga.
— Dorota Schrammek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via13-days 13-days
nonecares
5822 8c1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via13-days 13-days
nonecares
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky via13-days 13-days
nonecares
Reposted frombluuu bluuu via13-days 13-days
nonecares
nonecares
nonecares
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina via13-days 13-days
nonecares
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
nonecares
4819 25c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via13-days 13-days
nonecares
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie via13-days 13-days
nonecares
 Gdy zaczynasz uciekać, ktoś zawsze chcę cię złapać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan via13-days 13-days
nonecares
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”

August 21 2017

4078 aaa4 500

arunnai:

arunnai

Reposted fromtosiaa tosiaa vialiesinthedark liesinthedark
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

nonecares
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
nonecares
7028 d530
nonecares
nonecares
Poznałam kiedyś osobę, która powiedziała mi że w życiu są 3 najważniejsze rzeczy. Na pierwszym miejscu jest zdrowie, na drugim rodzina, a na trzecim pieniądze. Wtedy zastanawiałam się nad kolejnością pierwszego i drugiego miejsca. Jednak zapamiętajcie tak samo jak ja, bez zdrowia - nie macie nic.
— J
nonecares
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl