Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

nonecares
Nie zdaję sobie sprawy, jak złośliwa potrafię być. Uciekam kiedy wszystko jest w porządku.
nonecares

January 09 2018

nonecares
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaweakness weakness
nonecares
Minęli się w czasie; może to on urodził się trochę za wcześnie, może ona za późno. A jednak się spotkali. I każde z nich stanęło przed wyborem. Marzenie i rzeczywistość (...) Zawsze będą nosić swój obraz pod powiekami.
— Katarzyna Rygiel - "Pod powiekami"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweakness weakness
nonecares
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viaweakness weakness
nonecares
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamyceline myceline
nonecares
Tyranizowała mężczyzn chłodem.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viamyceline myceline
nonecares
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyceline myceline
nonecares
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viapocalujmnie pocalujmnie
nonecares
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapocalujmnie pocalujmnie
nonecares
Czasami jeszcze przypomnę sobie, jak leżeliśmy na leżakach nad jeziorem podczas nocy spadających gwiazd. Czasami jeszcze zastanawia mnie jakie było Twoje życzenie i czy dotyczyło ono mnie. Moje dotyczyło Ciebie.
Reposted byevlynmyceline
nonecares
7170 cc9c
nonecares
Nie sądziłam, że tak ciężko będzie mi uwierzyć w prawdę. Nie sądziłam, że to może być prawda, nie sądziłam, że ta prawda jest prawdziwa.

December 23 2017

nonecares
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma via13-days 13-days
nonecares
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via13-days 13-days
nonecares
1256 bcbc 500
Reposted fromtrustworthy trustworthy via13-days 13-days
nonecares
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
nonecares
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
nonecares
0796 6595
Reposted from777727772 777727772 viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl