Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viagwiazdeczka gwiazdeczka
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

nonecares
0185 bc8e
Reposted fromschiza schiza viayourhabit yourhabit
nonecares
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viayourhabit yourhabit
nonecares
Są związki w których nie ma czułości. Nie ma szacunku. Nie ma oddania. Nie ma rozmów. Nie ma seksu. Są tylko wzajemne pretensje o wasze słabości i kłamstwa a później jak dobrze pójdzie przychodzi i kwiczy obojętność.

I kiedyś powiedziałbym, że należy się starać. Należy ratować. Należy pracować. Teraz, ze swoją typową miną ponurego, cynicznego buca odpowiem: nie ma co łapać spadającego noża.

Nie sprawisz, że w związku w cudowny sposób powróci pożądanie i tęsknota. Wzlotu już nie będzie.

Coś nie gra w związku – rozmawiasz. Próbujesz naprawiać. Ale jeśli nie działa zbyt długo – odchodzisz. Żadna panda nie zakwili od tego.

Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem. Zaraz wszyscy zdechniemy.
— Piotr C
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viayourhabit yourhabit
nonecares
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
nonecares
nonecares
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
Reposted fromyourhabit yourhabit
nonecares
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit
nonecares
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viayourhabit yourhabit
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viayourhabit yourhabit
nonecares
Reposted fromlaluna laluna viayourhabit yourhabit
nonecares
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayourhabit yourhabit

October 22 2018

nonecares
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viawakemeupx wakemeupx
nonecares
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viawakemeupx wakemeupx
nonecares
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viawakemeupx wakemeupx
nonecares
5416 28fd
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viawakemeupx wakemeupx
nonecares
1345 33c0 500
Reposted fromlaluna laluna viawakemeupx wakemeupx
nonecares
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate viawakemeupx wakemeupx
nonecares

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl