Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

nonecares
Myślałam, że znam już wszystkie uczucia. Wtedy poznałam Ciebie.
nonecares
1541 85af 500
nonecares
1540 4be4 500
nonecares
1528 8dda

September 21 2017

nonecares
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viagwiazdeczka gwiazdeczka
nonecares
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
9878 7368 500
Reposted fromikari ikari viagwiazdeczka gwiazdeczka
nonecares
Reposted fromjasminum jasminum viagwiazdeczka gwiazdeczka
nonecares
nonecares
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
nonecares
nonecares
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viadelain delain
nonecares
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadelain delain
nonecares
5117 041a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamyceline myceline
nonecares
5634 ff61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyceline myceline
nonecares
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyceline myceline

September 20 2017

nonecares
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
Reposted byskraweksiebieleniwieecdoopenatalianapikkumyycompletelydifferentadeeena-zakreciemayamarpamieciodleglezwyklajakzawszeskaaryfikaacjaaduszyzapachsianaBalladynacleriiprecelkaakyszspokodamaaksagatojaaforgoodandforbadIzzy721darkanesdangel
7915 c4c8 500
2391 6056 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl