Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

nonecares
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viapocalujmnie pocalujmnie
9935 8120 500
Reposted frombrumous brumous viapocalujmnie pocalujmnie
Sponsored post
feedback2020-admin
nonecares
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viapocalujmnie pocalujmnie
nonecares
Jestem szczęśliwa.
Reposted bypsychodelicgym psychodelicgym
nonecares
3656 8473
Reposted fromdelain delain viagraywall graywall
nonecares
6588 7bfa 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagraywall graywall
nonecares
4281 0afe 500
Reposted fromsoftboi softboi viagraywall graywall
nonecares

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
nonecares
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viagraywall graywall
nonecares
8119 da35 500
Reposted fromloveproof loveproof viagraywall graywall
nonecares
A gdybyś pewnego dnia obudził się tylko z tym na co sam zapracowałeś?
Nadal byłbyś bogaty?
— aggape 05/03/2019
Reposted fromaggape aggape viagraywall graywall
nonecares
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viagraywall graywall
nonecares
I'm too proud to call U, but I still thinking of U. Ohh I think I love U
— Was it really worth it?
Reposted byegzystencjayoungandstupid
nonecares
nonecares
Wracam do domu od tylu lat, wciąż po kryjomu przed wschodem dnia. Wiem, że czekałeś aż powiem tak. Wracam do domu, wiem że lepiej jest tak. Wszystko co mam noszę w sobie by kiedyś ci dać. Choć mówią, że nie mamy szans, wciąż jeszcze wierzę, że mamy czas.
— Justyna Steczkowska
nonecares

February 24 2019

nonecares
ciekawe czy Chuck i Blair w wyimaginowanym świecie serialu nadal są razem.
— Nonecares’
nonecares
3873 cb51 500
Mniej więcej 1700 dni
Reposted byegzystencjaladymartinipati2k6
nonecares
3870 e63f 500
Mabye someday I’ll send You this pic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...